Sekoia in de praktijk

Zorg in de stad
HC Andersen

In 2013 nam de gemeente Odense in Denemarken alle woonzorgcentra onder de loep. Men concludeerde dat de zorgmedewerkers het gevoel hadden dat hun werkdag voortdurend werd onderbroken, waardoor er te weinig tijd overbleef voor de verzorging van cliënten. Tijdens de zoektocht naar een oplossing viel de keuze op Sekoia.

Vaarwel
papieren archief

In 2015 trok het woonzorgcentrum Elmelunden een streep door lange lijsten en gemeenschappelijke agenda's met de introductie van nieuwe technologie. Met Sekoia als digitaal archiveringssysteem bond het woonzorgcentrum de strijd aan met fouten en onnauwkeurigheden.

Minder
administratietijd

De wet stelt belangrijke eisen ten aanzien van administratieve vastlegging. Maar hoe haal je de angel uit deze tijdrovende taken, terwijl tegelijkertijd ook de optie wordt geboden om opmerkingen over de zorgresultaten van elke cliënt in te voeren? Het antwoord daarop is een gestroomlijnd digitaal platform om de vereiste gegevens intuïtief, eenvoudig en gestroomlijnd te registreren. Deze oplossing bood Sekoia aan het woonzorgcentrum in Hyldgaarden, dat 42 bedden telt.

Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853