"Vroeger moesten we alles op papier zetten en archiveren. Nu hebben we al onze gegevens binnen handbereik en zijn deze toegankelijk vanaf elke locatie in het centrum."

Hoe voorkom je dat verslaglegging een vervelende klus wordt? Door ervoor te zorgen dat het een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de dagelijkse werkstroom. Zo heeft dit woonzorgcentrum het gedaan in zijn 42 woonunits.

In 2014 zag Hyldgaarden – een zorginstelling voor fysiek en geestelijk gehandicapten – zich gesteld voor een enorme uitdaging. Door strikte verslagleggingsvereisten en complexe IT-systemen was het voor medewerkers lastig om te voldoen aan de eisen op het vlak van zorg én rapportering. De dagen waren altijd veel te kort!

Gedocumenteerd resultaat

In Hyldgaarden en in andere zorginstellingen voor mensen met een lichamelijke en verstandelijke beperking, is de toewijzing van middelen in sterke mate afhankelijk van de rapportage van het zorgpersoneel aan de dossierbeheerders. Digitale verslagleggingsplatforms moeten daarom eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn en tegelijkertijd aan de algemene wettelijke vereisten voldoen. Of in de woorden van maatschappelijk werker en professioneel coördinator Anja Toftgaard:

"Vroeger wilde de afdeling van de gemeente [in Denemarken] een uitgebreid verslag hebben over de inhoud van het zorgplan voor elke bewoner. Nu gaat het veel meer over het meten van zorgresultaten en het welzijn van het individu. Met Sekoia kunnen we deze informatie in een handomdraai leveren en snel de gewenste gegevens oproepen als de dossierbeheerder contact opneemt."

"Met de verslagleggingsapplicatie van Sekoia kunnen we gemakkelijk registreren welke zorg er is verleend, maar belangrijker is dat we ook persoonlijke opmerkingen en observaties van de zorgverleners kunnen toevoegen. We kunnen zelfs zien om welke redenen het niet is gelukt om de gestelde doelen te halen, bijvoorbeeld omdat de wandeling is aangeboden maar de cliënt daarvan heeft afgezien,"

"Het is dus gemakkelijker geworden om de zorgdoelen en resultaten voor elke cliënt te bewaken, om voortgangsrapporten op te stellen en te waarborgen dat we leveren wat er van ons wordt verwacht."

Informatie is van onschatbare waarde

De medewerkers van Hyldgaarden vinden ook dat onze dagelijkse verslaglegging, het opzoeken van informatie en het totale zicht op elke cliënt enorm zijn verbeterd. Met Sekoia is er geen excuus voor het missen van taken of het vergeten van activiteiten", meldt Anja Toftgaard tevreden. 

"Vroeger moesten we alles op papier zetten en archiveren. Nu hebben we al onze gegevens binnen handbereik en zijn deze toegankelijk vanaf elke locatie in het centrum. Dat is van onschatbare waarde voor tijdelijke medewerkers die vanzelfsprekend minder goed op de hoogte zijn van het wel en wee van onze cliënten, maar die toch snel over essentiële informatie moeten beschikken aan het begin van hun dienst" zegt Anja Toftgaard. Ze besluit:

 "Ons werk is gemakkelijker geworden omdat de dagelijkse verslaglegging niet meer op kantoor maar bij de betreffende cliënt plaatsvindt. Uiteindelijk willen wij alle cliënten persoonlijke zorg bieden en Sekoia geeft ons meer tijd om dat te doen."

"Ons werk is gemakkelijker geworden omdat de dagelijkse verslaglegging niet meer op kantoor maar bij de betreffende cliënt plaatsvindt."

Maatschappelijk werker en professioneel coördinator Anja Toftgaard

Belangrijkste feiten

  • Hyldgaarden heeft zes afdelingen waar in totaal 42 cliënten met een lichamelijke en verstandelijke beperking wonen.
  • Alle 42 slaapkamers en de gemeenschappelijke ruimten zijn uitgerust met een Sekoia-scherm.
  • De populairste functies van Sekoia zijn het bijwerken van het dagelijkse zorgdossier van cliënten, het inzien van de persoonlijke agenda van cliënten en het bestellen van zorgproducten.
  • Sekoia werd in oktober 2014 geïmplementeerd en is nog steeds een groot succes binnen het woonzorgcentrum. 
Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853