Gegevens als onderdeel van
persoonsgerichte zorg

Binnen de maatschappelijke zorg voor volwassenen levert het groeiende aanbod aan digitale oplossingen unieke verbeterkansen voor de gezondheid en welzijn door het inzetten van bestaande gegevens voor persoonsgerichte zorg.

Naarmate er meer eisen worden gesteld ten aanzien van de vastlegging van zorgniveaus, groeit ook de hoeveelheid beschikbare gegevens binnen woonzorgcentra. Over het algemeen is dit een positieve ontwikkeling, omdat het managers én medewerkers in staat stelt om beslissingen te baseren op feiten in plaats van op gevoelens en inschattingen. Een objectievere basis voor besluitvorming vormt voor velen dan ook een van de hoofdredenen om het verslagleggingsproces te digitaliseren.

Gegevensverzameling staat echter nog in de kinderschoenen. De methoden zijn vaak eerder kwalitatief dan kwantitatief en er is nog geen platform om de gegevens effectief te gebruiken. Naarmate de kernprocessen binnen de zorg verder worden gedigitaliseerd, kunnen er prestatie-indicatoren worden ingebouwd om te beoordelen hoe het er in woonzorgcentra voor staat.

Datagestuurd werken: 4 mogelijke valkuilen

Datagestuurd werken klinkt misschien als een modekreet. Betekent meer gegevens bijvoorbeeld ook een betere zorg? Dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn echter vier belangrijke punten die moeten worden overwogen bij de ondersteuning en stimulering van het gebruik van data in de zorgsector.

1. Doen we dit enkel voor de cijfers en prestatie-indicatoren?

Het is aan te raden om voorzichtig te werk te gaan bij de introductie van op documentatie gebaseerde prestatie-indicatoren in het werk van medewerkers. In de eerste plaats is het logisch om prestatie-indicatoren te kiezen die de zorg van cliënten bevorderen, zodat die zorg een prioriteit voor de medewerkers wordt. Het gebruik van prestatie-indicatoren zou ertoe kunnen leiden dat medewerkers kerntaken gaan verzuimen om prestatie-indicatoren te behalen.

We moeten dan ook niet uit het oog verliezen om wie het allemaal draait: de cliënten. Sommige zaken kunnen en mogen niet worden gemeten en in prestatie-indicatoren worden vertaald. Hoe meet je de waarde van een persoonlijk gesprek of de tijd die je met een cliënt doorbrengt terwijl je zijn of haar handen vasthoudt? De prestatie-indicatoren moeten dergelijke activiteiten ondersteunen, niet verhinderen.

2. Hoe vinden we een evenwicht tussen realistische prestatie-indicatoren en betekenisvolle zorg?

Het is belangrijk dat de prestatie-indicatoren de algemene doelstellingen van de organisatie, zoals de zorgkwaliteit, onderbouwen. In dat geval zal gegevensverzameling de beroepsactiviteiten ondersteunen in plaats van hinderen. Daarom is het ook belangrijk om over realistische en haalbare prestatie-indicatoren te beschikken, zodat medewerkers niet ontmoedigd raken of bang worden als ze een doelstelling niet halen. Kortom, gegevens moeten medewerkers ondersteunen bij hun kerntaken ten aanzien van cliënten, niet hinderen bij het verlenen van hoogwaardige zorg.

3. Wat is het belangrijkst: de beoogde prestatie-indicatoren behalen of het welzijn en de zorg van de cliënten verzekeren?

De meeste mensen zullen desgevraagd zonder aarzelen antwoorden dat het welzijn van de cliënt altijd voorop moet staan. Er is echter altijd het risico van de kwantitatieve val, waarbij er wordt gestreefd naar het behalen van prestatie-indicatoren in plaats van het leveren van de best mogelijke zorg. Als manager moet je met de dagelijkse activiteiten van je woonzorgcentrum verbonden zijn, zodat je de juiste prestatie-indicatoren kunt bepalen om kwaliteit en efficiëntie te meten. Het is niet verstandig je te laten leiden door de ambitie om alle prestatie-indicatoren op groen te hebben als die niet van belang zijn voor het welzijn van de cliënt.

Als medewerkers te zeer met de prestatie-indicatoren bezig zijn, kan dat ten koste van het zorgniveau gaan. De grotere hoeveelheid gegevens en striktere eisen ten aanzien van de verslaglegging wekken immers al snel de indruk dat zij door het management voortdurend worden gecontroleerd. Prestatie-indicatoren die een hoge zorgkwaliteit stimuleren en de kerntaken ondersteunen, hebben meer kans op slagen en kunnen medewerkers inspireren om zich meer verantwoordelijk te voelen.

4. Welke prestatie-indicatoren zijn het belangrijkst?

Nadat er een aantal prestatie-indicatoren is vastgesteld, kan het nuttig zijn om te bepalen welke de belangrijkste zijn. KPI's verschillen van gewone meetgegevens omdat ze essentieel zijn voor de uitvoering van kerntaken. Een voorbeeld is de professionele zorginspanning.

Hoe meer gegevens er beschikbaar zijn, hoe groter de kans dat er zaken worden gemeten die in principe niet relevant zijn voor de manier waarop het woonzorgcentrum wordt geleid. Daarom is het verstandig om zowel vóór als tijdens het implementatieproces de KPI's en andere prestatie-indicatoren te bepalen. Als dat niet gebeurt, neemt het risico op verkeerde beleidskeuzes toe of kunnen de gegevens over de wijze waarop het woonzorgcentrum wordt geleid, verkeerd worden geïnterpreteerd. In de optimale situatie kunnen gegevens en managementinformatie worden gebruikt om betere beslissingen te nemen en de dagelijkse activiteiten in het woonzorgcentrum te ondersteunen. In het slechtste geval kunnen de gegevens de ontvanger verkeerd informeren. 

Het volgende artikel is wellicht ook interessant voor u: 8 stappen bij het overschakelen naar papierloos werken

Hoe gegevens betere en meer persoonlijke zorg voor cliënten ondersteunen

De verrijking van dagelijkse activiteiten met gegevens is binnen alle sectoren een voordeel, en dat geldt ook voor de zorg. Dit is echter uitsluitend het geval zolang de oorspronkelijke 'waarom'-vraag in alle strategieplannen en dergelijke centraal blijft staan. Woonzorgcentra en hun medewerkers zijn er voor de cliënt en niet om een door derden bepaalde prestatie-indicator te behalen. Medewerkers willen heel graag het gevoel hebben dat zij een verschil maken en dat is niet altijd evident wanneer het om media of gegevens gaat. Het is van het grootste belang om het oorspronkelijke doel van alle verslaglegging voor ogen te houden: het creëren van de meest optimale werkstroom voor medewerkers en cliënten.

Verslaglegging dient twee doelen. Het eerste doel betreft de meer kwetsbare cliënten. We moeten aantonen dat de juiste beroepsprocedures en beoordelingen zijn uitgevoerd. Dat moet blijken uit de verslaglegging, zodat regelgevende instanties, zoals CQC, gemakkelijk kunnen zien dat alles naar behoren verloopt. Ten tweede is het belangrijk om 'morgen slimmer dan vandaag' te zijn: Verslaglegging is een belangrijke stap naar de volgende werkmethode. Nieuwe technologieën maken het verslagleggingsproces flexibeler en eenvoudiger. Door verslaglegging om te zetten in communicatie met collega's, kan de kennis die ontstaat als gevolg van de verslagleggingsvereisten worden benut.

8 essentiële stappen
op weg naar papierloos werken

Door de druk op de zorgsector lopen sommige organisaties tegen hun grenzen aan. Deze transformatie omvat ook digitalisering en nieuwe hulpmiddelen om de efficiëntie en zorgkwaliteit te verbeteren. We hebben 8 stappen uitgewerkt die van pas kunnen komen bij het overschakelen van papieren zorgbeheer naar een digitale oplossing.

31.08.2017   |   MEER LEZEN
3 zorgen
over digitalisering

De aantrekkingskracht van digitalisering is groter dan ooit en de zorgsector verschilt daarin niet van andere sectoren. Wij constateren dat er binnen de zorgsector een groeiende belangstelling is voor digitale apparaten en diensten. Als gevolg van de grote demografische druk en de vele bezuinigingen zien we een grotere vraag naar efficiëntie. Het digitaliseringsproces wordt dan ook door velen gezien als een deel van het antwoord op de sociale initiatieven van de toekomst.

17.08.2017   |   MEER LEZEN
Tablets helpen
incidenten terugdringen

Een woonzorgdorp in Denemarken heeft veel baat bij de digitale oplossing die werd ingevoerd om de efficiëntie te verhogen en het aantal incidenten te verlagen.

03.07.2017   |   MEER LEZEN
Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853