Sekoia én CQC:
de 5 hoofdvragen

Sekoia is in de eerste plaats ontwikkeld om de werkstroom in woonzorgcentra efficiënter te maken. Het doel is om zorgverleners gemakkelijker toegang te geven tot de kennis die ze nodig hebben, zodat ze op het feitelijke zorgpunt (point-of-care) zorg kunnen verlenen. Dat zorgt voor een betere kwaliteit van de zorg en bespaart enorm veel tijd. Door het gebruik van IT te vereenvoudigen en alle gegevens met één druk op de knop te benaderen, ontstaat er een eenvoudigere en betere manier van werken.

Dat Sekoia woonzorgcentra helpt om te voldoen aan de grondregels voor onderzoek in het kader van CQC (Care Quality Control, controle van de zorgkwaliteit), blijkt uit ons antwoord op de 5 hoofdvragen:

Is de dienst veilig?

Sekoia garandeert dat op diverse manieren. In de eerste plaats door ervoor te zorgen dat zorgverleners op het zorgpunt kunnen beschikken over de informatie die ze nodig hebben om persoonsgerichte zorg aan een bewoner te leveren. Daarnaast wordt middels gedetailleerde en specifieke beschrijvingen van alle zorgtaken en toegang tot individuele zorgplannen gegarandeerd dat cliënten het juiste zorgniveau krijgen. Op deze wijze worden cruciale fouten voorkomen en is de dienstverlening veiliggesteld.

Is de dienst effectief?

Sekoia spoort zorgverleners aan om alle observaties – groot en klein – over de gezondheidstoestand, het gedrag of het dagelijks functioneren van een bewoner te registreren, zodat deze essentiële gegevens doeltreffend in de zorgplanning kunnen worden gebruikt.

Applicaties zoals Gezondheidsgegevens en het Incidentenlogboek helpen om accuraat gegevens te verzamelen en over een bepaalde tijdsperiode te analyseren, zodat patronen kunnen worden gevonden. Het gaat hierbij niet alleen om een verandering in werkmethoden, maar ook om een verandering in zorgmentaliteit, waarbij medewerkers proactiever worden en een effectieve dienstverlening wordt verzekerd.

Is de dienst zorgzaam?

Sekoia is uniek, aangezien het de enige oplossing is waarbij elke bewoner over een eigen systeem/scherm beschikt dat aan hen is gekoppeld. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt weer centraal moet komen te staan in de zorg.

De belangrijkste applicaties van de oplossing, zoals Taken, zijn opgebouwd rondom de routine van de cliënt, niet die van het personeel. Bovendien worden de Dagelijkse routines en Taakomschrijvingen geschreven in de ik-vorm, vanuit het perspectief van de cliënt. We zorgen ervoor dat alle cliënten naar vermogen bij het systeem worden betrokken, bv. met afbeeldingen, toegang tot hun eigen agenda of de mogelijkheid om zelf activiteiten te kiezen.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze onopvallende functies mensen zullen aanzetten om terug te keren naar de essentie van hun rol: zorg verlenen (in het Engels 'Back to Caring'), het grondbeginsel en dus ook de tagline van Sekoia).

Is de dienst responsief?

Applicaties zoals Taken, Afsprakenboek en Helpende hand geven medewerkers een totaaloverzicht van niet alleen de cliënt die ze op dat moment verzorgen, maar ook van alle andere cliënten. We hebben hier bewust voor gekozen, zodat alle medewerkers de collectieve verantwoordelijkheid dragen voor hun werk in het woonzorgcentrum en de zorgplicht delen.

Om die werkwijze te bevorderen, is er de applicatie Observatiepost, die ervoor zorgt dat zorgverleners geen tijd hoeven te verliezen als ze assistentie nodig hebben. Dankzij deze app besparen ze kostbare tijd bij het delegeren van taken en kunnen ze hun werk efficiënt beheren.

Eén van de andere applicaties, Instructies, vormt een soort handleiding met afbeeldingen en video's die ervoor zorgen dat zowel de medewerker als de cliënt – waar van toepassing – beschikken over de middelen om op het juiste niveau zorg te leveren en te ontvangen. Al deze werkmethoden komen ten goede aan de organisatie als geheel, waardoor die efficiënter en responsiever wordt.

Wordt de dienst goed geleid?

Sekoia biedt verschillende belanghebbenden – met name de eigenaars en directie van het woonzorgcentrum – toegang tot Rapporten en Managementinformatie, waarin het niveau van de geleverde zorg helder wordt samengevat. Zo hebben zij overal ter wereld eenvoudig toegang tot cruciale informatie waaruit duidelijk blijkt waarin een dienst uitblinkt, maar vooral ook welke verbeterpunten er zijn.

De mogelijkheid om werkmethoden gedurende een bepaalde tijd te observeren en deze informatie flexibel te rubriceren, is bijzonder nuttig gebleken tijdens het werkoverleg, één-op-éénbegeleiding en opleidingsdagen. Zo is het management beter in staat om na te gaan of bekwame medewerkers de cliënt op het gewenste tijdstip de vereiste zorg verlenen. Al deze factoren garanderen dat een dienst van bovenaf goed wordt geleid, wat zonder twijfel uitstekende resultaten ten goede komt.

Foto onder licentie van: © CQC/Joe D Miles - ImageCapture

8 essentiële stappen
op weg naar papierloos werken

Door de druk op de zorgsector lopen sommige organisaties tegen hun grenzen aan. Deze transformatie omvat ook digitalisering en nieuwe hulpmiddelen om de efficiëntie en zorgkwaliteit te verbeteren. We hebben 8 stappen uitgewerkt die van pas kunnen komen bij het overschakelen van papieren zorgbeheer naar een digitale oplossing.

31.08.2017   |   MEER LEZEN
3 zorgen
over digitalisering

De aantrekkingskracht van digitalisering is groter dan ooit en de zorgsector verschilt daarin niet van andere sectoren. Wij constateren dat er binnen de zorgsector een groeiende belangstelling is voor digitale apparaten en diensten. Als gevolg van de grote demografische druk en de vele bezuinigingen zien we een grotere vraag naar efficiëntie. Het digitaliseringsproces wordt dan ook door velen gezien als een deel van het antwoord op de sociale initiatieven van de toekomst.

17.08.2017   |   MEER LEZEN
Tablets helpen
incidenten terugdringen

Een woonzorgdorp in Denemarken heeft veel baat bij de digitale oplossing die werd ingevoerd om de efficiëntie te verhogen en het aantal incidenten te verlagen.

03.07.2017   |   MEER LEZEN
Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853