Tablets helpen
incidenten terugdringen

Het woonzorgdorp in Solund, Denemarken biedt een thuis aan ongeveer 230 volwassenen met een ernstige en blijvende verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De zorgmedewerkers gebruiken er al ruim een jaar speciaal ontwikkelde tablets bij het uitvoeren van hun zorgtaken en administratieve werk. Hierdoor is de efficiëntie sterk toegenomen en het aantal incidenten, onder andere met medicatie, verminderd.

De digitale oplossing maakt deel uit van een project om cliënten betere zorg te bieden door inefficiëntie aan te pakken en tegelijkertijd best practices te ontwikkelen voor het opstellen van en de communicatie over zorgplannen tussen diensten en functies.

- Ongeveer 90 procent van onze cliënten kan zich verbaal niet uiten. "Daarom moet de informatie die zij niet zelf kunnen overbrengen, op strikte wijze in onze zorgplannen en verslagen worden opgenomen", zegt Lone Bahnsen Rodt, manager van het woonzorgdorp.

Voortdurende verslaglegging

De tablet in de kamer van de cliënt bevat alle denkbare informatie, zoals hoe de tanden moeten worden gepoetst, waar en wanneer er wordt gewandeld, maar ook gezondheidsgerelateerde informatie over medicatie en verpleging. Een taak wordt afgevinkt zodra die is uitgevoerd, zodat iedereen, ook medewerkers met andere diensten, weet wat er al is gedaan. Bovendien krijgen medewerkers een subtiele hint als er een belangrijke taak over het hoofd is gezien.

- "De tablets helpen ons om informatie in de loop van de dag vast te leggen. Zo hoeven we niet vlak voordat we aan het eind van onze dienst naar huis gaan, nog van alles in diverse documenten en systemen in te voeren. Tegelijkertijd beperkt dit het risico op fouten en verhoogt het onze efficiëntie. Uiteraard moet iedereen hierin worden getraind, maar we zijn al op de goede weg en we hebben hoge verwachtingen van de digitale ondersteuning van ons werk", zegt Anne Christensen, manager van één van de 14 woonunits.

Tot dusver is het aantal medicatiegerelateerde incidenten door onoplettendheid sterk afgenomen in haar woonunit. Er heeft zich sinds de introductie van Sekoia in oktober 2015 maar één incident voorgedaan. Ter vergelijking: het jaar ervoor waren er in dezelfde periode 13 incidenten.                                                                     

Focus op best practice

Doordat er meer aandacht wordt besteed aan de succesverhalen dan aan negatieve zaken, wordt het verzorgende werk meer gewaardeerd. Bovendien wordt dit ondersteund door de uitwisseling van informatie, standaarden, videohandleidingen en tips van en voor collega's.

- "Cliënten hoeven zich niet aan ons aan te passen; wij moeten ons aan hen aanpassen. Bijvoorbeeld, een persoon met autisme vindt het niet leuk als zijn tanden steeds op een andere manier worden gepoetst. Als poetsen op bed het beste werkt, dan moet het op die manier gebeuren, ongeacht of hij wordt geholpen door een gediplomeerde verpleegkundige of een tijdelijke medewerker. Dit soort informatie kan met behulp van de tablets gemakkelijk worden doorgegeven", zegt Anne Christensen.

"Eén van de redenen om digitaal te gaan werken, was om kennis en ervaring te delen en te ordenen, in een sector die onlosmakelijk is verbonden aan een individuele aanpak", vertelt Lone Bahnsen Rodt.

- "We merken dat slechte gewoontes verdwijnen en dat er een nieuwe mentaliteit ontstaat door het gebruik van de tablets. We zien steeds minder een 'Ik weet het beter'-mentaliteit doordat we onze kennis delen en ons richten op best practices. Dit is beter voor zowel de cliënt als de medewerker", zegt de manager van het woonzorgdorp.

Meer lezen over het Woonzorgdorp in Solund.

8 essentiële stappen
op weg naar papierloos werken

Door de druk op de zorgsector lopen sommige organisaties tegen hun grenzen aan. Deze transformatie omvat ook digitalisering en nieuwe hulpmiddelen om de efficiëntie en zorgkwaliteit te verbeteren. We hebben 8 stappen uitgewerkt die van pas kunnen komen bij het overschakelen van papieren zorgbeheer naar een digitale oplossing.

31.08.2017   |   MEER LEZEN
3 zorgen
over digitalisering

De aantrekkingskracht van digitalisering is groter dan ooit en de zorgsector verschilt daarin niet van andere sectoren. Wij constateren dat er binnen de zorgsector een groeiende belangstelling is voor digitale apparaten en diensten. Als gevolg van de grote demografische druk en de vele bezuinigingen zien we een grotere vraag naar efficiëntie. Het digitaliseringsproces wordt dan ook door velen gezien als een deel van het antwoord op de sociale initiatieven van de toekomst.

17.08.2017   |   MEER LEZEN
Tablets helpen
incidenten terugdringen

Een woonzorgdorp in Denemarken heeft veel baat bij de digitale oplossing die werd ingevoerd om de efficiëntie te verhogen en het aantal incidenten te verlagen.

03.07.2017   |   MEER LEZEN
Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853