Tips van een
uitstekende dienstverlener

Hoe onderscheidt een uitstekende zorgverlener zich? We vroegen een zorgverlener naar zijn ideeën en tips om een woonzorgcentrum te laten uitblinken. Een bijdrage van Tej Sehmi van Rochmills Group.

Dankzij welke kernwaarden behoort Burlington Court tot de beste 1% van alle woonzorgcentra in het land?

Onze cliënten worden aangemoedigd om hun eigen leven te leiden. Het centrum zal nooit verwachten dat de persoon zich aan het centrum aanpast. Integendeel, cliënten bepalen zelf aan welke zorg ze behoefte hebben en aan welke sociale activiteiten ze willen deelnemen tijdens hun dagelijks leven in Burlington. Het personeel helpt bij alle aspecten van de fysieke en sociale zorg. We proberen routinematige en taakgerichte zorg te vermijden en bieden de cliënt altijd vrijheid, keuze en controle. Cliënten kiezen zelf hoe en waar ze hun dagen willen doorbrengen met bezigheden en activiteiten die niet alleen op hun behoeften, maar ook op hun voorkeuren en persoonlijke wensen zijn afgestemd. Ze kunnen het zorgteam en ondersteuningsteam hiervan gewoon in de loop van de dag of formeel tijdens cliënten- en bezoekersbijeenkomsten op de hoogte brengen, zodat hun wensen in de planning voor de komende weken kunnen worden meegenomen.

Het personeel wordt getraind en aangemoedigd om de zorg af te stemmen op de specifieke persoon en diens zelfstandigheid, waarbij cliënten inspraak hebben in de manier waarop het centrum werkt en de diensten die Burlington aanbiedt. Deze praktijk wordt ondersteund door bijeenkomsten en kwaliteitsborgingsdocumenten die door cliënten en bezoekers worden ingevuld.

Hoe wordt de uitmuntende kwaliteit van de dienst gehandhaafd?

Alle medewerkers zijn goed op de hoogte van de individuele behoeften van de cliënten en er zijn systemen geïmplementeerd om hen te attenderen op eventuele veranderingen in deze zorgbehoeften of -voorkeuren. Dat betekent dat alle medewerkers actief betrokken zijn bij de cliënten en hun families. We hebben een systeem geïmplementeerd waarbij een zorgteam steeds dezelfde cliënten begeleidt, zodat de continuïteit in de relatie tussen het team en de familieleden is verzekerd. Ook het leidinggevende personeel en unit-/suitemanagers zijn hierbij betrokken.  Regelmatig worden er supervisiesessies, functiebeoordelingen, continue evaluaties en competentiebeoordelingen georganiseerd om de standaarden hoog en consistent te houden. De afdelingshoofden en het managementteam komen om de veertien dagen bijeen en zijn voortdurend op zoek naar verbeteringen en nieuwe innovatieve ideeën. Dankzij een uitgebreid trainingsprogramma dat is afgestemd op de specifieke functies van de medewerkers, kunnen zij hun taken efficiënt uitvoeren en zijn ze altijd op de hoogte van de beste werkmethoden.

Het management- en leidinggevendenteam is al jaren stabiel. Onlangs werd het woonzorgcentrum zelfs onderscheiden met de Gold Standards Framework in End of Life Care.

Hoe belangrijk is persoonsgerichte zorg voor het succes van jullie woonzorgcentrum?

Medewerkers doen hun uiterste best om alles te weten te komen over de persoonlijke gewoontes en voorkeuren van onze cliënten en die informatie wordt vervolgens in de zorgplannen verwerkt. Mentaal gezonde mensen hebben veel invloed op hun zorgplan, dat in de ik-vorm wordt geschreven, vanuit het perspectief van de cliënt. Bijvoorbeeld 'Ik houd van', 'Ik kan'. Bij mentaal beperkte mensen wordt deze informatie aan familieleden gevraagd, zodat eerdere keuzes en voorkeuren worden voortgezet en aan alle medewerkers worden doorgegeven.

De medewerkers kennen onze cliënten bijzonder goed en betrekken hen bij beslissingen over hun zorg en tijdsbesteding. De restaurantfaciliteiten hebben ruime en flexibele openingstijden. De menu's zijn erg afwisselend en vormen het belangrijkste agendapunt tijdens de plannings- en cliëntenbijeenkomsten. De chefs veranderen de menu's wekelijks en houden daarbij rekening met ideeën en verzoeken van cliënten.  Voor elke persoon is er een dagboek dat het zorgteam en ondersteuningsteam samen met de cliënt invult. Het woonzorgcentrum heeft in 2011 een prijs gewonnen voor dit dagboek waarin de ervaringen van de cliënt en de activiteiten waaraan deze deelneemt worden vastgelegd. Het wordt met de hand geschreven en bevat foto's die we met de cliënten en bezoekende familieleden delen. Andere formulieren in deze map zijn 'Belangrijke datums voor mij' en 'Alles over mij'.

Het groeiende tekort aan zorgpersoneel in het hele land zet managers, die toch al een zware baan hebben, extra onder druk. Welk advies kunt u andere centra geven over hoe ze hun personeel het best kunnen ondersteunen?

Burlington Court kreeg voor de rubriek 'Wordt de dienst goed geleid' in het inspectierapport de score 'Uitstekend'. Daarbij werd vermeld dat de medewerkers erg positief waren over de kwaliteit van het management en de leidinggevenden die aan hun zijde werken en hen ondersteunen. Medewerkers zeggen dat ze de kans krijgen om zorgen te uiten en dat er naar hen wordt geluisterd. Doordat er voldoende personeel is, kunnen zorgmedewerkers zich actief bezighouden met de sociale kant van de zorgverlening, zoals groepsactiviteiten of het doorbrengen van persoonlijke tijd met cliënten. Het zorgpersoneel stelt zich dan ook regelmatig beschikbaar om mee op stap te gaan of feestjes te helpen organiseren.

De specifieke structuur binnen Burlington stimuleert zorgmedewerkers om zich door middel van trainingen en kwalificaties te ontwikkelen en binnen het bedrijf door te groeien.  Er zijn bij ons zorgmedewerkers die jaren geleden als assistent begonnen zijn, en die zich dankzij functiespecifieke training door een mentor omhoog hebben gewerkt. Het personeelsbestand wordt regelmatig op basis van de (sociale en zorg-)behoeften doorgelicht, zodat het personeel de standaard kan handhaven. Managers werken samen met het personeel, zodat de praktijk van dichtbij wordt opgevolgd, en ondersteunen het personeel waar nodig.

 

Welke ambities hebt u voor Burlington Court en jullie groei en succes in de zorgsector?

Wij beseffen dat zorginstellingen een tandje bijzetten en om ons te blijven onderscheiden, zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om ons woonzorgcentrum en de geboden faciliteiten te verbeteren. Het gaat hierbij om verbeteringen op het vlak van milieu, de website, het uitdragen van het succes van het centrum en het blijven aanbieden van uitstekende faciliteiten aan de huidige cliënten van Burlington.


Lees de CQC-handleiding 'How we inspect and regulate' (Hoe wij inspecteren en reglementeren).

Foto onder CC-licentie: © CQC/Joe D Miles – ImageCapture

8 essentiële stappen
op weg naar papierloos werken

Door de druk op de zorgsector lopen sommige organisaties tegen hun grenzen aan. Deze transformatie omvat ook digitalisering en nieuwe hulpmiddelen om de efficiëntie en zorgkwaliteit te verbeteren. We hebben 8 stappen uitgewerkt die van pas kunnen komen bij het overschakelen van papieren zorgbeheer naar een digitale oplossing.

31.08.2017   |   MEER LEZEN
3 zorgen
over digitalisering

De aantrekkingskracht van digitalisering is groter dan ooit en de zorgsector verschilt daarin niet van andere sectoren. Wij constateren dat er binnen de zorgsector een groeiende belangstelling is voor digitale apparaten en diensten. Als gevolg van de grote demografische druk en de vele bezuinigingen zien we een grotere vraag naar efficiëntie. Het digitaliseringsproces wordt dan ook door velen gezien als een deel van het antwoord op de sociale initiatieven van de toekomst.

17.08.2017   |   MEER LEZEN
Tablets helpen
incidenten terugdringen

Een woonzorgdorp in Denemarken heeft veel baat bij de digitale oplossing die werd ingevoerd om de efficiëntie te verhogen en het aantal incidenten te verlagen.

03.07.2017   |   MEER LEZEN
Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853