Van incidenten rapporteren
tot incidenten voorkomen

Grote of kleine incidenten in woonzorgcentra baren veel zorgmanagers kopzorgen. Hoe kunnen we die vermijden en hoe voorkomen we dat zorgverleners wakker liggen als niet alles verloopt zoals verwacht of gewenst?                                                                                          

Een incident is een ongeplande en onverwachte 'gebeurtenis' in verband met de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van een cliënt. Na elke incident volgt een rapportering, een stap die moet helpen om de kwaliteit en ontwikkeling van de gezondheid van cliënten te waarborgen. Helaas draagt rapportering slechts in beperkte mate bij tot de preventie of terugdringing van incidenten, aangezien deze het natuurlijke gevolg zijn van een zeer drukke werkomgeving.

Wat wel helpt, is om de manier van werken te veranderen en elke taak te onderbouwen met informatie om het betrokken zorgpersoneel te ondersteunen.

Bepaling 18: Kennisgeving van andere incidenten
CQC verplicht de regelgevende instantie om “een reeks gebeurtenissen of voorvallen die aan CQC moeten worden gemeld, te specificeren, zodat CQC waar nodig vervolgacties kan ondernemen" Dat betekent dat zorgverleners CQC moeten informeren over alle incidenten die gevolgen hebben voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de afnemers van hun diensten.

Maar ondersteunt dit rapporteringsinstrument een rehabilitatieve benadering waardoor een dienst een uitmuntende zorg kan bereiken?

Hoe goedbedoeld de regelgeving ook is, ze gaat uit van een bijna tegennatuurlijk vermogen om geen angst te hebben voor mogelijke vervolging of repercussies na het rapporteren van een incident. Daarom worden incidenten vaak niet gerapporteerd maar lokaal afgehandeld om verdere maatregelen of sancties te vermijden. Op die manier wordt er aan de goede bedoelingen van de regelgeving voorbij gegaan en blijkt uit de statistieken niet of er voor a) of b) is gekozen.

De volledige lijst met incidenten vindt u hier.

92% afname van ernstige incidenten

Incidenten houden ons erg bezig omdat wij merken dat klanten van Sekoia hun werkmethoden op heel eenvoudige wijze kunnen veranderen, waardoor bijvoorbeeld de procedures voor medicatietoediening, en daarmee ook de algemene gezondheidstoestand van cliënten, verbeteren. Tegelijkertijd geven ze hiermee hun zorgpersoneel een welverdiende pluim.

Optimale verzorging en het gebruik van een adequaat zorginstrument door het personeel kunnen het verloop van een ziekte alleen verkorten als de focus ligt op werkstromen die rekening houden met de complexiteit van de (individuele) zorg. Worstcase-scenario-incidenten zijn fataal of zo pijnlijk dat geen enkele rapportage hiertegen opgewassen is.

In dit artikel is een woonzorgdorp voor ouderen met speciale behoeften erin geslaagd het aantal ernstige incidenten met medicatie met 92% terug te dringen (ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor). Een gigantische prestatie die het hele woonzorgdorp, van de medewerkers en het management tot de cliënten en hun familieleden, enthousiast heeft gemaakt.                          

Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Ze pasten hun werkstroom zo aan dat deze exact aansluit op hoe het zorgpersoneel echt werkt. Zo beschikken verpleegkundigen en zorgverleners voortaan altijd over de juiste informatie en zorginformatie, die niet langer ergens in het kantoor worden bewaard. Nu het zorgpersoneel op het zorgpunt toegang heeft tot informatie over medicatie, en zo nodig hierop wordt geattendeerd, zijn de zaken transparant en verloopt de behandeling nauwkeuriger. Anne Christensen, manager van een van de 14 woonunits, legt uit:

 "Met de tablets kunnen we ons werk in de loop van de dag vastleggen, zodat we de informatie niet meer aan het einde van de dag nog in verschillende papieren documenten en systemen hoeven in te voeren. Dit beperkt het risico op fouten en maakt ons werk veel efficiënter."
 

Best practice: een incident rapporteren

Als onderdeel van het Care Skillsbase (Zorgvaardighedenbestand) heeft het Social Care Institute for Excellence, samen met Skills for Care, een model voor een incidentenrapport uitgewerkt dat kan worden gebruikt om mensen te trainen of de rapportering te verbeteren. 

Het model en de handleidingen vindt u hier.

Het uitgangspunt hierbij zijn maatregelen voor kwaliteitsborging en de beste manier om deze in elk woonzorgcentrum in te voeren, zodat het personeel goed is getraind en wordt begeleid bij alle aspecten van de zorgverlening, en over de juiste competenties blijft beschikken om individuele zorg te verlenen.

8 essentiële stappen
op weg naar papierloos werken

Door de druk op de zorgsector lopen sommige organisaties tegen hun grenzen aan. Deze transformatie omvat ook digitalisering en nieuwe hulpmiddelen om de efficiëntie en zorgkwaliteit te verbeteren. We hebben 8 stappen uitgewerkt die van pas kunnen komen bij het overschakelen van papieren zorgbeheer naar een digitale oplossing.

31.08.2017   |   MEER LEZEN
3 zorgen
over digitalisering

De aantrekkingskracht van digitalisering is groter dan ooit en de zorgsector verschilt daarin niet van andere sectoren. Wij constateren dat er binnen de zorgsector een groeiende belangstelling is voor digitale apparaten en diensten. Als gevolg van de grote demografische druk en de vele bezuinigingen zien we een grotere vraag naar efficiëntie. Het digitaliseringsproces wordt dan ook door velen gezien als een deel van het antwoord op de sociale initiatieven van de toekomst.

17.08.2017   |   MEER LEZEN
Tablets helpen
incidenten terugdringen

Een woonzorgdorp in Denemarken heeft veel baat bij de digitale oplossing die werd ingevoerd om de efficiëntie te verhogen en het aantal incidenten te verlagen.

03.07.2017   |   MEER LEZEN
Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853