Kenmerken

Sekoia is een platform met verschillende applicaties (apps) die u optimale digitale ondersteuning bieden bij uw dagelijkse zorgtaken.

Het uitgangspunt bij het ontwerp van Sekoia is dat iedereen het moet kunnen gebruiken – ook de cliënt zelf – zonder handleiding en zonder technische voorkennis. Wij helpen u zodat u snel aan de slag kunt. We geven alle trainingen op locatie en we zijn altijd beschikbaar voor technische ondersteuning en advies. Iedereen die Sekoia gebruikt, zal al snel de voordelen ervan ervaren.

Dagelijkse taken

Met Sekoia kunt u de uitvoering van het zorgplan voor elke bewoner afzonderlijk coördineren. Bekijk alle taken voor de dag en vink ze af zodra ze uitgevoerd zijn. De lijst met zorgactiviteiten helpt u om te prioriteiten te stellen en zorgt ervoor dat u niets vergeet. Zo kan het systeem een waarschuwing naar alle personeelsleden sturen als de medicatie nog niet is gegeven.  Het is een realtimeoverzicht van de zorgactiviteiten die bij elke cliënt moeten worden uitgevoerd en van alles wat er moet worden gedaan.

De activiteitenbeschrijvingen zijn individueel en kunnen op uw behoeftes worden afgestemd zodat u aan elke cliënt de juiste zorg verleent.  Omdat elke medewerker eigen aanmeldgegevens heeft, is het ook mogelijk om activiteiten aan specifieke medewerkers of functieprofielen toe te wijzen, zodat het meest geschikte zorgteamlid die bepaalde zorgactiviteit (bv. toediening van medicatie) uitvoert.

Afspraken en activiteiten

De kalenderapplicatie van Sekoia geeft u een nauwkeurig beeld van de afspraken en activiteiten voor elke cliënt. Zo kunt u hun week plannen en ervoor zorgen dat er voldoende medewerkers beschikbaar zijn om alle cliënten naar kun respectievelijke afspraken te brengen.

Cliënten hebben ook toegang tot de kalenderapplicatie en kunnen zelf aangeven of ze bepaalde activiteiten in het woonzorgcentrum – zoals een wekelijkse zangvoorstelling of bingo – willen bijwonen. De applicatie werkt snel, is gebruiksvriendelijk en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.

Incidenten registreren

Zorgmedewerkers besteden tot 20% van hun tijd aan verslaglegging. Die tijd kan beter worden besteed aan de ondersteuning van cliënten en een optimale zorgverlening. Met Sekoia kunt u incidenten zoals vallen of een aanval vastleggen zonder dat u de cliënt alleen hoeft te laten.

Managers van woonzorgcentra kunnen op basis van al deze gegevens snel en eenvoudig de voorgeschiedenis van een cliënt bekijken en een strategie op maat uitwerken, om dergelijke incidenten te voorkomen. De dossiers kunnen eenvoudig door andere medewerkers worden ingezien en kunnen probleemloos met derden worden gedeeld, zoals de Care Quality Commission of een maatschappelijk werker.

Contact houden

Sekoia biedt niet alleen applicaties voor zorgverleners, maar kan ook worden gebruikt door cliënten en hun familieleden, die over eigen aanmeldgegevens beschikken. Met Sekoia is het voor de cliënt eenvoudiger om contact te houden met hun familie, om foto's en andere aandenkens te bekijken, en het bezoek van familieleden te coördineren. Sekoia kan cliënten ook helpen om zelfstandiger te zijn.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld het dagmenu bekijken om hun maaltijden te bestellen, of de televisiegids lezen. Via een reeks maatwerkapplicaties zorgt Sekoia dat cliënten optimaal profiteren van hun tijd in het woonzorgcentrum.

Uw foto's delen

Contact houden met de familie is bijzonder belangrijk voor het welzijn van elke cliënt. Met Sekoia kunnen cliënten en hun familie gemakkelijk nieuwtjes uitwisselen. Zoals bij elk sociaal netwerk kunnen cliënten en familieleden foto's met elkaar delen en er kan er zelfs een diavoorstelling worden gemaakt om cliënten te helpen hun geheugen op te frissen.

Extra functies

Verbruiksartikelen bestellen

Met Sekoia kunt u direct vanuit de kamer van de cliënt verzorgingsproducten bestellen. Hierdoor is elke bestelling op maat, voorkomt u verkeerde of dubbele bestellingen en hoeven zorgverleners bestellingen voortaan niet meer handmatig via uw administratie te plaatsen.

Samenwerken met collega's

Om cliënten goed te ondersteunen, moeten er dagelijks veel handelingen worden verricht. Soms heeft een cliënt echter meer ondersteuning nodig dan normaal, waardoor de zorg voor anderen even moet wachten. Met Sekoia kunnen zorgverleners de verantwoordelijkheid voor cliënten eenvoudig delen doordat het systeem aangeeft welke cliënten mogelijk hulp kunnen gebruiken.

Meetgegevens registreren

Met Sekoia kunt u eenvoudig alle benodigde zorggegevens over elke cliënt registreren en u kunt bij elke meting een persoonlijke opmerking toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan bloeddruk, gewicht, voedsel- of vochtinname. Zo kunnen gegevens eenvoudig met externe zorgverleners worden gedeeld en kan het managementteam de vorderingen van elke cliënt volgen.

Instructies

U kunt in Sekoia professionele foto's of video's maken en bekijken. Wij noemen dit instructies: handige geheugensteuntjes voor zorgmedewerkers over de wijze waarop diverse taken moeten worden uitgevoerd. Zo maakt u nieuwe medewerkers vertrouwd met de basisbeginselen en kunnen tijdelijke medewerkers zien hoe bepaalde taken in uw zorgcentrum worden uitgevoerd. De zorgverlener kan vervolgens nuttige opmerkingen aan elke instructie toevoegen.

Wilt u een demonstratie boeken?

E-mail ons via contact@sekoia-care.co.uk of bel naar 07713 462853

Sekoia   /   2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG   /   contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853 Sekoia
2 Eastbourne Terrace   /   London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk   /   Bel 07713 462853
Sekoia
2 Eastbourne Terrace
London W2 6LG
contact@sekoia-care.co.uk
Bel 07713 462853